Algemene Kerkenraad besluit tot bouw Kerkelijk Centrum Oost

De Hervormde Gemeente Veenendaal bouwt in de nieuwbouwwijk Veenendaal-Oost een nieuw kerkelijk centrum. Het centrum wordt gerealiseerd tussen het Ontmoetingshuis en de Rondweg-Oost en opent naar verwachting in de eerste helft van 2025 de deuren. De Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Veenendaal besloot dit afgelopen donderdag.

“Wij zijn dankbaar dat wij dit besluit, in vertrouwen op God, hebben mogen nemen. Wij hopen dat dit kerkelijk centrum voor velen – niet alleen voor ónze gemeenteleden, maar voor álle wijkbewoners van Veenendaal-Oost – een echt thuis zal zijn om God en om elkaar te ontmoeten”, aldus Peter Oudshoorn, voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Veenendaal.

Sportzaal
Wijkgemeente Veenendaal-Oost werd – vanwege de groei van de gemeente Veenendaal – in 2007 opgericht en komt sinds 2014 iedere zondag samen in de sportzaal van het Ontmoetingshuis. “Dat is geen ideale situatie”, zegt wijkpredikant ds. A.T. van Blijderveen. “Iedere zondagochtend wordt de sportzaal omgebouwd tot kerkzaal en ’s middags wordt alles weer opgeruimd. Voor doordeweekse activiteiten is slechts beperkte ruimte aanwezig. Ook willen we graag zichtbaar aanwezig zijn in de wijk Veenendaal-Oost: een plek waar mensen ‘op verhaal’ kunnen komen. Dat is met een eigen kerkelijk centrum wél mogelijk.”
Naast het kerkelijk centrum wordt een woontoren gebouwd; samen vormen zij een kwalitatieve invulling van de nu nog lege locatie naast het Ontmoetingshuis.

Planning
Nu de Algemene Kerkenraad heeft besloten tot de bouw van het kerkelijk centrum, kunnen de plannen verder worden uitgewerkt. Naast een voorlopig en definitief bouwontwerp, zijn een bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning nodig. Naar verwachting start de bouw in de eerste helft van 2024.
“Voor de bouw is nog ongeveer € 350.000,- aan (periodieke) giften nodig. Wij hebben alle vertrouwen dat ook dit benodigde bedrag bijeen wordt gebracht”, aldus Peter Oudshoorn.

Geschreven door Communicatie projectgroep op