Draagt u als ondernemer
een steen(tje) bij?

Ondernemer in Veenendaal?
Draagt u óók een steen(tje) bij?

Bent u ondernemer in Veenendaal en wilt u bijdragen aan de bouw van de Oosterheemkerk in Veenendaal-Oost? Wij informeren u door middel van deze bedrijvenpagina over de mogelijkheden om bij te dragen.

Bedrijven onderworpen aan vennootschapsbelasting
Bedrijven in de vorm van een rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap (bv), kunnen aftrekbare giften doen. De gift is dan aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.
Giften door een bv worden onderverdeeld in twee categorieën:
1. Giften met een zakelijk karakter: Een gift heeft een zakelijk karakter als de schenking direct in het belang is van het bedrijf. Als aan deze voorwaarde is voldaan, dan is het bedrag van de schenking (volledig) aftrekbaar als bedrijfskosten. Er geldt geen maximum aftrek voor giften met een zakelijk belang. Dit zakelijke belang moet worden aangetoond. Voorbeelden van giften met een zakelijk karakter zijn: giften die de naamsbekendheid vergroten, zoals sponsoring; giften waaraan de onderneming zich, door haar grootte en standing, moreel gezien niet aan kan onttrekken; giften gedaan aan organisaties waarbij de bv belang heeft.
2. Giften uit vrijgevigheid: Giften uit pure vrijgevigheid door een bv aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn - onder voorwaarden - (ook) als zakelijke kosten aftrekbaar. Een gift is uit vrijgevigheid als hier geen tegenprestatie tegenover staat.
Voor giften uit vrijgevigheid aan een ANBI geldt geendrempelbedrag, maar wel een maximumbedrag. Dit maximumbedrag bedraagt 50% van haar winst met een absoluut maximum van € 100.000.

Bedrijven onderworpen aan inkomstenbelasting
Bedrijven in de vorm van een eenmanszaak of een vennootschap onder firma kunnen aftrekbare giften doen. De gift is dan aftrekbaar in de inkomstenbelasting.
1. Giften met een zakelijk karakter: Ook hier geldt dat als een gift een puur zakelijk belang dient deze volledig aftrekbaar is van de fiscale winst in de inkomstenbelasting (box 1).
2. Giften uit vrijgevigheid: Bij een gift uit vrijgevigheid door bijvoorbeeld een eenmanszaak of VOF gelden de regels voor incidentele en periodieke giften in de inkomstenbelasting voor particulieren.

Contact
Wilt u meer informatie over de fiscale mogelijkheden?
Neem contact op met één van de volgende contactpersonen:
Wilko Overeem, 06-43284594
Leendert Wiskerke, 06-21375227

Uw privacy wordt maximaal gewaarborgd.