Fondsenwerving voor de Oosterheemkerk in Veenendaal Oost

De verwachte kosten voor de bouw van de Oosterheemkerk bedragen € 4,7 miljoen. Hiervan moet minimaal € 900.000,- voor middel van fondsenwerving bijeen worden gebracht.
Op deze pagina leest u hoe u financieel kunt bijdragen aan de bouw van de Oosterheemkerk en wat de fiscale voordelen zijn.
Graag bevelen wij deze financiële actie aan in uw gebed en zeggen wij dank voor uw betrokkenheid.

A. Een periodieke gift in geld (100% fiscaal aftrekbaar)
Een periodieke gift in geld is een schenking voor minimaal vijf jaar (bijvoorbeeld 5 x € 1.000,-) die 100% fiscaal aftrekbaar is. Zo’n schenking is (ook) interessant wanneer u jaarlijks minder dan 1% of meer dan 10% van uw inkomen aan (andere) goede doelen geeft, want met een akte is zowel het bedrag boven als onder de drempel aftrekbaar.

Een gift is periodiek als...
... de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte.
... het bedrag comform de overeenkomst of akte minstens één keer per jaar wordt overgemaakt.
... de schenkingsbedragen steeds even hoog zijn.
... de schenkingsbedragen minimaal vijf jaar achtereenvolgens worden overgemaakt.
... de begunstigde géén tegenprestatie levert voor de gift.
... de gift stopt bij het overlijden van de schenker of een ander.

Wilt u een periodieke gift doen?
1. Download de overeenkomst en print deze uit.
2. Vul uw gegevens in en onderteken de overeenkomst.
3. Bij instelling/vereniging vermeldt u CVK Hervormde Gemeente Veenendaal inzake Oosterheemkerk.
4. Stuur de ingevulde overeenkomst naar het Kerkelijk Bureau, Fluitersstraat 2, 3901 DK Veenendaal.
5. Het Kerkelijk Bureau vult hún gegevens in en stuur het complete formulier naar u retour.
6. U kunt dit formulier inscannen en opslaan in uw administratie voor uw belastingaangifte.

B. Een eenmalige gift (deels fiscaal aftrekbaar)
Weet u dat giften voor de bouw van de Oosterheemkerk bij uw belastingaangifte op uw inkomen in mindering mogen worden gebracht vanwege de ANBI-status? Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen krijgt u maximaal 40% van deze aftrekpost terug.

Let op! Bij deze regeling geldt een minimumbedrag van 1% van het bruto gezinsinkomen (drempelinkomen). Bij een gezinsinkomen van bijvoorbeeld € 35.000,- per jaar mag u de eerste € 350,- aan giften niet aftrekken.
Daarnaast mag u maximaal 10% van uw drempelinkomen aan giften aftrekken. Dit drempelinkomen is het saldobedrag van uw inkomens uit werk en woning (belastingbox 1), het aanmerkelijk belang (belastingbox 2) en sparen en beleggen (belastingbox 3) van de fiscale partners gezamenlijk.
Giften in de vorm van contant geld zijn niet aftrekbaar.

Wilt u een eenmalige gift overmaken? Dat kan via rekeningnummer NL75 SNSB 0933 7825 00 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Veenendaal inz. Nieuwbouw Oosterheemkerk. Het kan zijn dat uw bank aangeeft dat de juiste tenaamstelling is: Hervormde Gemeente Veenendaal Kerkvoogdij. Dit kunt u dan accorderen. Het is per bank verschillend of zo’n melding verschijnt. Bij uw overboeking moet u altijd vermelden dat het om een gift voor de Oosterheemkerk gaat.

Meer informatie?
Heeft u vragen of andere opmerkingen? Neem dan contact op met één van de onderstaande personen. Weet dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en dat uw privacy gewaarborgd wordt.

Wilko Overeem, wilkoovereem72@gmail.com
Leendert Wiskerke, leendertw96@gmail.com