Over ons

De Hervormde Gemeente van Veenendaal staat met zeven wijkgemeenten middenin de lokale samenleving en probeert zo een levende getuige van Jezus Christus te zijn.
Het is ons verlangen dat gemeenteleden in liefdevolle verbondenheid aan Jezus Christus gestalte geven aan zijn evangelie in de wereld.

Ook in Veenendaal-Oost is al geruime tijd een wijkgemeente die 's zondags en doordeweeks samenkomt. Eerst in de Brede Wijkvoorziening en sinds een heel aantal jaren hebben wij onze plaats in het Ontmoetingshuis.
Vanaf het begin is het onze wens om op een dag een eigen kerkgebouw en dus een zichtbare plek in de wijk te hebben.
Deze wens wordt nu steeds meer realiteit en daar zijn we dankbaar voor.

Onze gemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. In de traditie van het gereformeerde belijden, zoals vastgelegd in de gereformeerde belijdenisgeschriften nemen wij onze plaats in Gods wereldwijde Koninkrijk in. Wij zijn ervan overtuigd dat waardevolle accenten uit de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme van beslissend belang zijn: de nadruk op de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, de unieke betekenis van Jezus Christus’ verzoenend lijden en sterven en van Zijn opstanding; het persoonlijke karakter van het geloof en de vernieuwende kracht van de genade van God. Wij zien het als onze opdracht dit belijden blijvend te actualiseren en vruchtbaar te maken in onze gemeente. Een zichtbare, eigen plek helpt ons hierbij.

Contact

Wilt u meer informatie over de nieuwbouwplannen voor de Oosterheemkerk?

Voor algemene vragen: 
Rens Reedeker (voorzitter Stuurgroep Oosterheemkerk), r.reedeker@solconmail.nl

Voor vragen over de fondsenwerving: 
Karin van Beek (ktvbeek@gmail.com), 
Wilko Overeem (wilkoovereem72@gmail.com
Leendert Wiskerke (leendertw96@gmail.com)

Voor overige vragen: 
Bertil Rebel, kerkelijkcentrumoost@gmail.com.