GIJSBERT JUFFER: "ALS HET KAN, DOE MEE!"

En Hij predikte in de synagogen van Galilea…

In het Nieuwe Testament lezen we meerdere keren dat de Heere Jezus naar de synagoge gaat en daar preekt, onderwijs geeft. Ook van de apostel Paulus lezen we dat hij tijdens zijn zendingsreizen, aangekomen op de plaats van bestemming, naar de synagoge gaat. Synagoge betekent 'huis van samenkomst'. Het is dan ook niet onlogisch dat, als je mensen wilt ontmoeten om het Evangelie van het Koninkrijk van God met hen te delen, je naar de synagoge gaat.

De (Joodse) gemeente kent een sterke behoefte om een (eigen) synagoge, ‘huis van samenkomst’ te hebben. Daar vindt het gemeenteleven plaats. Daar wordt God de eer gegeven, onderwijs ontvangen, naar elkaar omgezien en de verbondenheid gevoeld.

Het is nu 2000 jaar geleden dat de Heere Jezus hier op aarde predikte in de synagogen. In die tijd is er veel veranderd; echter nog altijd mogen zijn dienaren het Evangelie preken en nog altijd is er de behoefte van de Christelijke gemeente om een huis van samenkomst te hebben. Een 'Huis van de Wijk'!

Als College van Kerkrentmeesters is het onze taak om in de Hervormde Gemeente Veenendaal de eredienst in stand te houden en gelegenheid te realiseren om het Evangelie te prediken. We zijn dan ook dankbaar voor de mogelijkheid die de burgerlijke gemeente Veenendaal ons heeft geboden om een huis van samenkomst in de Wijkgemeente Veenendaal-Oost te realiseren.

Om dit daadwerkelijk te realiseren kunnen we voor een deel beschikken over eigen middelen. Echter voor een deel zullen we als gezamenlijke Hervormde Gemeente van Veenendaal een steentje bij moeten dragen. Zoals u in het kerkblad hebt kunnen lezen zijn door de Wijkgemeente Veenendaal-Oost hiervoor de eerste stenen al geleverd! Het doel is om met elkaar een bedrag van € 500.000 op te halen.

Als het kan, doe mee, opdat Hij ook gepredikt wordt in Veenendaal-Oost!

Gijsbert Juffer
College van Kerkrentmeesters

Geschreven door Communicatie projectgroep op