Kerkelijk Centrum Oost krijgt naam Oosterheemkerk

Het nieuwe kerkelijk centrum in Veenendaal-Oost – dat wordt gebouwd door de Hervormde Gemeente Veenendaal – krijgt de naam Oosterheemkerk. Dat heeft de Algemene Kerkenraad besloten. De naam werd op Palmzondag 2 april 2023, na afloop van de kerkdienst in het Ontmoetingshuis, bekendgemaakt. De naam verwijst niet alleen naar de geografische ligging in Veenendaal-Oost, maar past door het gebruik van de naam ‘heem’ ook in de omgeving van de bouwlocatie waar meer ‘heemstraten’ voorkomen.

Op 26 januari jl. nam de Algemene Kerkenraad het definitieve besluit om een nieuw kerkelijk centrum te realiseren in nieuwbouwwijk Veenendaal-Oost. Gemeenteleden werd gevraagd mee te denken over een passende naam voor het nieuwe kerkelijk centrum. Er werden zeventig namen ingediend. Daaruit is de naam Oosterheemkerk gekozen. Naast de geografische ligging, verwijst het woord ‘heem’ vooral naar het ‘thuis’ dat de Oosterheemkerk wil zijn; zowel voor gemeenteleden als wijkbewoners.

Dankbaar
De Hervormde Gemeente Veenendaal is dankbaar dat – in deze tijd – een nieuw kerkgebouw kan worden gebouwd: een huis van God, een huis van gebed en een huis van ontmoeting.

Op dit moment worden de plannen voor de bouw van de Oosterheemkerk verder uitgewerkt. Daarvoor zijn naast een voorlopig en definitief bouwontwerp een bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning nodig. Naar verwachting start de bouw in de eerste helft van 2024. “Daarvoor is nog ongeveer € 250.000,- aan (periodieke) giften nodig. Wij hebben alle vertrouwen dat ook dit bedrag bijeen wordt gebracht”, aldus Peter Oudshoorn, voorzitter van de Algemene Kerkenraad.

Meer informatie – ook over de mogelijkheid om een financiële bijdrage te leveren – is te vinden op de website www.oosterheemkerk.nl.

Geschreven door Communicatie projectgroep op