Koopovereenkomst voor bouwlocatie Oosterheemkerk

De gemeente Veenendaal en de Hervormde Gemeente Veenendaal ondertekenden gisteren, in het gemeentehuis van Veenendaal, de koopovereenkomst voor de bouwlocatie van de Oosterheemkerk in Veenendaal-Oost. De bouwlocatie ligt tussen het Ontmoetingshuis en de Rondweg-Oost. Het is de bedoeling dat de bouw begin 2025 start en dat de kerk eind 2025 wordt geopend.

De Oosterheemkerk wordt een huis van God, een huis van gebed en een huis voor de wijk waar mensen welkom zijn om God en om elkaar te ontmoeten. Niet alleen op de zondag – als er kerkdiensten worden gehouden – maar ook doordeweeks.

Stroomversnelling
De Hervormde Gemeente Veenendaal bestaat uit verschillende wijkgemeenten. In 2005 werd Wijkgemeente 9 Dragonder-Oost gesticht vanwege de nieuwbouwontwikkelingen aan de oostzijde van de gemeente Veenendaal. De eerste jaren kwam men samen in basisschool ’t Speel-Kwartier, maar vanwege de ontwikkeling van Veenendaal-Oost groeide de wijkgemeente en worden vanaf 2014 kerkdiensten gehouden in (de sportzaal van) het Ontmoetingshuis. Vanaf 2021 kwamen de plannen voor een eigen kerkelijk centrum in een stroomversnelling toen de gemeente Veenendaal de mogelijkheid bood om een deel van het perceel tussen het Ontmoetingshuis en de Rondweg-Oost aan te kopen. Het andere deel is bestemd voor de bouw van sociale huurappartementen in een markante woontoren.

Bouw
De komende periode wordt de bouw van de Oosterheemkerk verder voorbereid. Het gebouw bestaat uit twee verdiepingen en telt naast ruim 500 zitplaatsen in de kerkzaal ook ruimten voor kerkelijk en maatschappelijk werk. Achter de Oosterheemkerk – aan de kant van de Rondweg-Oost – worden parkeerplaatsen aangelegd.
Naast alle voorbereidingen voor de bouw van de Oosterheemkerk, wordt ook nagedacht over activiteiten om als kerkelijke gemeente in de wijk aanwezig te zijn en het kerkelijk centrum een ‘thuis’ te laten zijn voor wijkbewoners.

Fondsenwerving
De Hervormde Gemeente Veenendaal heeft al jaren gespaard voor de bouw van de Oosterheemkerk. Op dit moment is nog € 120.000,- nodig dat door middel van fondsenwerving bij elkaar moet worden gebracht. Kijk voor meer informatie op www.oosterheemkerk.nl.

Op de foto van links naar rechts: Peter Stolk (secretaris College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Veenendaal, Jeroen Feskens (Opdrachtgever ruimtelijke projecten Gemeente Veenendaal) en Jan Gerrit Vink (voorzitter College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Veenendaal).

Koopovereenkomst voor bouwlocatie Oosterheemkerk

Geschreven door Communicatie projectgroep op