What's in a name? Over de naamkeuze voor de Oosterheemkerk

Afgelopen zondagochtend maakten wij de naam van het nieuw te bouwen Kerkelijk Centrum Oost bekend: de Oosterheemkerk. Wij bedanken iedereen die de afgelopen maanden een of meer naamsuggestie(s) heeft aangedragen; in totaal ontvingen wij er zeventig. Twee derde van de ingediende suggesties had te maken met de woorden ‘heem’, ‘huis’, ‘kerk’, ‘oost’ of ‘ooster’. Wij wilden hier heel graag rekening mee houden én met de directe ligging in de omgeving van het Ontmoetingshuis (met de vele ‘-heem’ straten). De Projectgroep Communicatie en de Stuurgroep Kerkelijk Centrum Oost (nu Stuurgroep Oosterheemkerk geheten :-)) hebben de kerkenraad en de Algemene Kerkenraad voorgesteld om het Kerkelijk Centrum Oost de naam Oosterheemkerk (met de klemtoon op héém) te geven en met dit voorstel is hartelijk ingestemd.

Een korte toelichting bij de keuze voor deze naam:
* De Oosterheemkerk is eerst en vooral een kerk. Wij bouwen geen zalencentrum, club- of dorpshuis, maar een kerk: een huis van God, van gebed en van ontmoeting (voor de wijkgemeente, maar ook voor de wijk waarin wij wonen). Juist omdat het kerkgebouw, vanwege de stedenbouwkundige eisen, geen uitstraling krijgt van een traditionele kerk, voelt het goed dat wel in de naam tot uiting te laten komen.
* Het woord ‘Ooster’ verwijst naar de ligging in Veenendaal, maar houdt tegelijkertijd verband met de naam van de wijk: Veenendaal-Oost.
* Het woord ‘heem’ is een oudhollands woord voor ‘thuis’. Wij hebben er bewust voor gekozen om ook dit woord (dat in de directe omgeving in verschillende straatnamen is verwerkt) in de kerknaam op te nemen, omdat de Oosterheemkerk een ‘thuis’ wil zijn. Wij mogen ons bij God, in Zijn huis ‘thuis’ weten. Tegelijkertijd heeft de wijkgemeente hier een ‘thuis’ én zetten wij de deuren van dit ‘thuis’ open voor hen die een ‘thuis’ zoeken.

Wij hopen en bidden dat de Oosterheemkerk tot in lengte van jaren voor velen een ‘thuis’ mag zijn of worden; een plaats waar we rond het geopende Woord van God Zijn Vaderliefde en vrede mogen ervaren.

Geschreven door Communicatie projectgroep op